DE BEHANDELINGSWIJZE.

VANAF HEDEN NEEM IK GEEN NIEUWE CLIENTEN MEER AAN.  DE LOPENDE BEHANDELINGEN WORDEN TOT DE EINDDATUM VOORTGEZET. DE KEUZE IS GEMAAKT VANUIT PERSOONLIJKE OVERWEGINGEN. 


  Afbeeldingsresultaat voor bloem foto's zonder auteursrechten

De inhoud van de behandelingswijze is voor ieder individu verschillend en wordt daarom afgestemd op de persoonlijke behoefte en zorgvraag.

Mijn behandeling bestaat voornamelijk uit praten en doen. Allerlei visualisatie middelen bekrachtigen mijn uitleg. Kinderen gebruiken uit eigen beweging zelf visualisatie middelen om bij mij hun verhaal te versterken.

 

Weet je niet of je hulp nodig hebt?

Ik geef je voorbeelden van mensen die mijn hulp met beide handen aanpakte:

lees gerust verder

 

Voor de ouders van een kind met ADHD

De consulten vinden plaats in mijn praktijk.

Samen wordt besproken waar de zorgvraag ligt.

Bij het eerste consult krijgen de ouders een gesprek zonder het kind.

Opvoedingsadviezen kunnen veel betekenen om de balans thuis in harmonie te krijgen.

 

Veel voorkomende problemen:

 • Krijg je geen grip op ongewenst gedrag van je kind?
 • Ben je altijd moe en neig je naar uitputting?
 • Is jullie opvoed norm hetzelfde?
 • Leiden de minderwaardigheidsgevoelens van je kind tot wanhoop?
 • Staat je relatie onder druk?.
 • Zijn er kinderen uit je gezin die lijden onder de situatie?
 • Corrigeer je met hard stemgeluid?
 • Heb je geen geduld meer om te luisteren of af te wachten?

Zijn deze punten herkenbaar? Dan raad ik je aan om contact met me op te nemen.

 

Wat heb ik nodig wanneer je als ouder mijn hulp aanvaart?

 • Lef ( om anders te durven denken)
 • Nieuwsgierigheid
 • Het lef om je te onderscheiden.

Heb je dit op voorraad? Dan kan ik je zeker helpen!

 

 

Volwassenen met ADHD:

 

De begeleiding voor volwassenen is anders dan voor kinderen. Een volwassene kan soms grote gevolgen hebben moeten doorstaan welke (achteraf) door ADHD zijn veroorzaakt. 

Dit kan  weerslag geven tijdens de opvoeding van de eigen kinderen. Maar ook op je werk, vriendschappen en kan het je belemmeren in het ondernemen van nieuwe uitdagingen. 

 

Meest voorkomende problemen:

 • Angst dat je kind dezelfde weg in slaat als die van jou
 • Over bescherming van je kind.
 • Angst voor de toekomst
 • Minderwaardigheidsgevoelens.
 • Plannen/ organiseren lastig.
 • Huishouden en kinderen moeilijk te combineren.
 • Conflicten met je partner.
 • Problemen worden groter in plaats van kleiner.
 • Gevoel van onmacht.
 • "Het gras is groener bij de buren".
 • Omgeving begrijpt jou niet.
 • Gevoel van weg willen vluchten.
 • Het gevoel er alleen voor te staan.
 • Op je werk toename van concentratie verlies en foutjes.

Herken je een aantal van deze stellingen? Neem gerust contact op. We kijken samen wat ik voor je zou kunnen betekenen.

 

  

KINDEREN MET AD(H)D

 

Afbeeldingsresultaat voor kinderen foto's zonder auteursrechten

 

Kinderen met ADHD hebben allemaal een unieke hulpvraag. 

Een greep van de hulpvragen en waar ADHD deze kinderen in kan ondersteunen zijn: 

 

 • Extra kennis: waarom heb ik ADHD en een ander kind niet?
 • Hoe leer ik omgaan met ADHD?
 • Hoe kan ik me leren aanpassen aan de schoolregels?
 • Waarom is plannen en organiseren zo moeilijk voor een kind met ADHD?
 • Hoe leer ik omgaan met teleurstelling en onrecht?
 • Wanneer de medicatie is uitgewerkt komt de ADHD in versterkte  mate terug. Ik leer het kind hiermee omgaan.
 • Acceptatie en bewustwording van diagnose ADHD.
 • Emotie regulatie
 • Ondersteuning, advies bij paniekaanvallen en extreme boosheid.
 • Leren sorteren: wie heeft er echt aandacht van mij nodig, en wat kan ik laten gaan. 
 • Gesprekken met andere zusjes/ broertjes uit het gezin. 
 • Communicatie: wat zeg ik wanneer ik wil dat het stopt, Wat zeg is wanneer ze gemeen tegen me doen?

De consulten worden gegeven in een warme en ongedwongen sfeer. Mijn praktijk is er op gericht dat je samen verantwoordelijkheid draagt. Samen actief omdat we nu eenmaal samen meer kunnen bereiken dan alleen. 

Mijn consulten bestaan uit bewustwording van gedrag en consequentie. Vanuit het kind gezien maar ook vanuit de rol als ouder, verzorger, leerkracht. De bewustwording wordt onderbouwd vanuit de kennis die ik heb over de oorzaak van het typerende AD(H)D gedrag, ODD, hoog gevoeligheid, extreme boosheid en tegendraads gedrag tijdens de pubertijd en faalangst.

 

Tijdens de gesprekken wordt gebruik gemaakt van visualisatie middelen en andere materialen.  Situaties die lastig zijn om mee om te gaan worden nagebootst en onder de loep gelegd om er uiteindelijk achter te komen wat je onthand/ machteloos maakt en wat we er aan kunnen doen om de situatie te verbeteren in plaats van te verslechteren.  ( problemen kleiner maken in plaats van groter). 

 

Ouders worden uitgenodigd voor opvoedingsadviezen wanneer het kind wordt begeleid in mijn praktijk. Tevens kunnen ouders  op eigen verzoek bij mij terecht voor opvoedingsvragen zonder dat het kind bij mij onder begeleiding is. Opvoedingsadvies heeft als doel  kennis te verkrijgen over hoe het kind succesvol kan laten slagen in het leven met ADHD of ander gedragsprobleem. Ik laat  de ouders inzien hoe je nieuwsgierig kunt zijn naar je kind. Dat is nog niet zo gemakkelijk als het lijk! De kunst is dat je niet direct oordeelt, in je hoofd of hardop,  maar gewoon kijkt wat het kind aan het doen is. Kijken, observeren, bewonderen en beleven.  Ik help je motiveren  vragen te stellen in plaats van oordelen of je eigen bevindingen eruit te gooien, waardoor het kind wordt uitgenodigd zijn verhaal, visie of plannetje te mogen vertellen. De verbazing van de ouders wat ze van hun kind leren en te weten komen blijkt later vaak een cadeau en een verrijking voor het leven.

 

De meeste kinderen hebben een goede klik met mij. In sommige gevallen is dit niet het geval. En dat kan natuurlijk want we lopen ook niet allemaal op dezelfde schoenen. We gaan dan zoeken naar "de schoen" die past. ( andere therapeut/ of begeleidingsvorm binnen Kizoom waar de praktijk gevestigd is)

 

Kizoom is gevestigd in Tilburg. Ook wel Onderwijs zorgteam genaamd. 

 

Kizoom staat voor: een huiselijke omgeving, waar we elkaar ontmoeten.

Waar ouders en kind gezien worden, in een warme en ongedwongen sfeer.

Waar ouders en kind centraal staan en zich geholpen weten.

We werken samen en verbinden. We bundelen onze krachten, omdat we samen meer kunnen dan

alleen. Omdat we met mensen werken. Omdat het mensen zijn, die ons hun kind toevertrouwen.

Ze mogen op ons bouwen, ons vertrouwen.

We herkennen kwaliteiten en mogelijkheden.

We onderkennen en erkennen onmacht en onvermogen en willen ouders informeren.

We willen (ont)zorgen door kind en ouders in hun kracht te zetten.

We werken in de volle breedte. Holistisch. Het kind in zijn omgeving.

We willen inzicht bieden, kwaliteiten versterken en kansen bieden.

Niet de beperking staat centraal, maar de mogelijkheid om door te groeien. Samen

verantwoordelijkheid dragen. Samen actief.

Zodat ze zelf weer verder kunnen.

 

Omdat Kizoom werkt aan verbinden en omdat er kinderen zijn die extra hulp behoeven dan Kizoom in huis had, is Kizoom gaan samenwerken met andere ondernemingen. Zoals: de ASS stichting, ADHD Praktijk Hart van Brabant, psychomotore therapie, ouderbegeleiding: Moyo Beatz.

Kizoom zelf verzorgd: onderzoek bij gedragsproblematiek, kinderergotherapie, Baby en kinder fysio, Speltherapie, Logopedie. Daarbij is er een coördinator die ervoor waakt dat het kind niet verloren gaat in alle goede bedoelingen van de veelzijdigheid van hulpverleners en zijn omgeving. 1 kind 1 plan dat is ons motto. 

 

Begeleiding voor kinderen is zinvol wanneer het kind zelf inziet waarom extra ondersteuning aangeboden wordt of wanneer het kind zelf een hulpvraag heeft.

ADHD Praktijk Hart van Brabant begeleid kinderen vanaf 6-7 jaar. Wanneer kinderen jonger dan 7 jaar zijn, bestaat de hulp uit extra ondersteuning bij de opvoeding. 

 

 

Tarief van de ADHD begeleiding/ coaching/therapie

 

Wanneer bij het kind ADD of ADHD gediagnosticeerd en bij KIZOOM is aangemeld, wordt mijn behandeling geheel vergoed door de gemeente tot 18 jaar. De behandelingswijze wordt bepaald door een professioneel team bij Kizoom in samenspraak met de ouders. Wanneer de hulpvraag specifiek is voor ADHD wordt je naar mij toe doorverwezen. Ik kan een onderdeel zijn van het begeleidingstraject. 

 

Wanneer je kind niet bekend is bij Kizoom maar je wilt wel mijn begeleiding, kan de gemeente in sommige gevallen de facturen vergoeden vanuit een PGB. ( waarschuwing: er komt veel administratief werk bij kijken voordat het PGB geaccepteerd wordt).

 

Bij volwassenen worden mijn begeleiding niet vergoed.  UItzondering: PGB of vanuit onderaannemerschap.  De begeleiding en de frequenties van de consulten worden op grond van je hulpvraag bepaald. De consulten worden om de 2 weken gepland. Zijn deze tussenpozen te lang, kun je ook voor kortere tussenpozen kiezen.

  

 • Vrijblijvend intakegesprek ( telefonisch):                               €0,00
 • Uurtarief:                                                                                €80,00
 • Uurtarief wanneer het niet wordt vergoed:                            €65,00