WORKSHOP AD(H)D OPVOEDINGSADVIEZEN

VOOR WIE IS DE WORKSHOP BESTEMD?

 

Voor ouders / verzorgers van een kind met AD(H)D die vastlopen in de opvoeding van hun kind.

De dilemma's waar veel van deze ouders mee te kampen krijgen zijn onder andere: aanleren van gewenst gedrag. De overmatige aandacht die het  kind met AD(H)D blijft  vragen voor de dingen die het zelfstandig gemakkelijk zou moeten kunnen. Respectloos, brutaal, opstandig gedrag. 

 

Een kind met AD(H)D kan veel boosheid voelen. Naar mate het kind ouder wordt is de kans aanwezig dat de boosheid steeds grotere vormen aanneemt. Ouders kunnen hierdoor wanhopig worden met als gevolg dat het kind steeds verder af komt te staan van het gezin met alle gevolgen van dien voor beide partijen.  

 

WAT KAN JE VERWACHTEN?

 

ADHD Praktijk Goirle verzorgd een workshop voor max. 10 personen. Deze workshop bestaat uit 2 tot 4 avonden.

Tijdens de eerste avond wordt er uitleg gegeven omtrent de oorzaak van het AD(H)D gedrag en worden zorgen en problemen met elkaar besproken. Je krijgt de kans je bezorgdheid over je kind met AD(H)D met elkaar te delen en daarbij vrijuit te kunnen praten met mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Er worden opvoedingsadviezen gegeven met daarbij de uitleg waarom deze adviezen juist specifiek goed kunnen werken bij een kind met AD(H)D op groeiend in onze hectische wereld.

 

Tijdens de tweede avond wordt geëvalueerd of de opvoedingsadviezen goed gewerkt hebben. Daarbij kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Dingen die minder goed gingen worden extra onder de loep genomen om te ontdekken waar het nu mis ging en hoe we de situatie kunnen verbeteren met vernieuwde aanpassingen. 

 

Wanneer er een workshop gekozen wordt van 4 bijeenkomsten worden deze 2 bijeenkomsten gebruikt voor extra verdieping van de opvoeding. De functies van ons brein worden onder loep genomen, en wordt er dieper in gegaan op de oorzaak van opvoeding problemen. Bij deze 2 extra avonden ga je inzien dat gedrag of oorzaak van gedrag niet altijd bij de opvoeding ligt maar dat de ontwikkeling van het brein van je kind ook zijn eigen weg gaat. Tijdens deze avonden komen we er niet onderuit dat het verleden van de ouders zelf ook de revue passeren. ( we gaan hier niet diep op in maar het moet wel even onder de aandacht gebracht worden om jezelf en de reactie van je kind te begrijpen). Deze 2 extra avonden worden als zeer leerzaam ervaren en wordt gezien als een extra toevoeging die extra bijdraagt aan de kracht van opvoeden. 

 

De workshop wordt op een avond gegeven en duurt 2 tot 2,5 uur

Er wordt gezorgd voor een drankje en versnapering

Tussen de workshops in zitten 2 tot 3 weken om de opvoedingsadviezen thuis toe te passen en te wennen aan een andere manier van opvoeden.

 

Het is aan te raden de workshop te kiezen die bij de leeftijd van je kind past. Het kind met AD(H)D op de middelbare school loopt tegen andere problemen aan dan het kind op de basisschool.

 

DOEL VAN DE WORKSHOP.

  • Meer kennis verkrijgen over het gedrag van je kind met AD(H)D.
  • Technieken hoe je je kind leert begrijpen.
  • Je kracht terugbrengen als ouders voor de zorg van je kind
  • Problemen kleiner maken in plaats van groter.
  • Communicatie: tijdens wan gedrag, kritiek van ouders over jouw kind, naar leerkrachten, tijdens aanleren van gewenst gedrag enz. 
  • Meer betrokkenheid bij het proces waarin je kind met AD(H)D verkeerd.
  • Fijner leefklimaat thuis. .
  • Verbeterde relatie tussen  partner, het kind met AD(H)D en andere kinderen uit het gezin. 
  • Ontspanningsmoment leren creëren door de dag heen.  
 HOE WORDEN DE WORKSHOPS GEORGANISEERD. 
Meestal is er een ouder die de organisatie op zich neemt. Sommige scholen stellen hun eigen school beschikbaar. Wanneer er voldoende lefgozers zijn, kan er een datum worden geprikt. De workshops worden in de avonduren gegeven. 
 KOSTEN: 
2 avonden: €160,00 pp. Echtpaar: €200
4 avonden: €300.00 pp Echtpaar €400