Mus, De Winter, Veer, Koud, Sperling

 

Angsten en paniekaanvallen.

Waar komen deze vandaan?

Hoe worden deze opgebouwd?

Wanneer komt de angst tot uiting?

 

Bang of angst.

Ergens bang voor zijn is anders dan ergens angstig voor zijn. Bang zijn we vaak voor dingen waar vele mensen bang voor zijn. ( spinnen, muizen, spreken in het openbaar, tandarts) . Waar we bang voor zijn daar zijn wij open in. Op deze manier houden we rekening met elkaar zodat we elkaar beschermen en kunnen bijstaan. Angsten ontstaan eerder uit dingen waar we bang voor zijn maar waarvan de meeste mensen niet begrijpen waarom je daar bang voor bent. ( bang om besmet te raken, bang om naar buiten te gaan, ziekte terwijl je gezond bent, bang voor een vlieg enz). Wanneer iemand bespreekt waarvoor die bang is en de tegenpartij reageert verbaast of lacherig zal die persoon zichzelf afraden zijn angst nog een keer uit te spreken. Deze persoon krijgt schaamte en voelt zich voor gek staan. Zo ontstaat dat je van bang naar angstig gaat. Angsten worden  niet met anderen besproken maar verstopt. Dit heeft gevolgen omdat niemand weet waar je bang voor bent. Je angst wordt groter wanneer je de angst verder onzichtbaar maakt voor anderen.

 

Oorzaken van angstgevoelens.

 

·      Normen en waardes in het gezinsleven die voor het kind als irriterend worden ervaren. Geloof, rituelen, uit de hand gelopen hobby, kledingstijl, onhygiënisch of tè hygiënisch, iedere zondag veel visite terwijl je het weekend juist rust wilt.   

·     Beren op de weg zetten wanneer het kind zichzelf uitdaagd iets te doen wat nieuw is. ( pubertijd).

·     Wanneer een kind getuigen is van een traumatische ervaring waar niet over gesproken wordt.

·     Wanneer er geen luisterend oor is. Het kind krijgt niet de kans om zijn verhaal te vertellen. Dan wordt er geoordeeld zonder dat het kind hierom vraagt. Het kind voelt zich onbelangrijk en zelfs buitengesloten omdat zijn mening niet telt. Gevoel van onrecht stijgt.

·     Wanneer het kind een verantwoordelijkheid wordt toegewezen die niet bij de leeftijd past of die voor het kind niet haalbaar zijn. ( overvraging)

·     Wanneer het kind wordt beveelt en onder druk  gezet wordt door iets  te doen wat niet hoort. ( seksueel misbruik, stelen, liegen).

·     Wanneer het kind een verantwoordelijkheidsgevoel heeft waar de ouders nalatig in zijn.

·      Wanneer het kind teleurgesteld is en het antwoord van de tegenpartij is, geeft niet hoor, je kan er niks aan doen. Het is toch heel knap hoor! ,

·      Uitspraken na falen: “komt goed”. Tja je kunt nu niet altijd de beste zijn , of bij een rapport waarbij het kind gehoopt had op hogere cijfers: we hebben ook bakkers en kappers nodig! Dit zijn uitspraken die ouder geven nadat het kind een teleurstelling te verwerken krijgt. Het krijgt allemaal goed bedoelde opmerkingen die uiteindelijk zeggen dat het kind minder slim is dan we dachten, of “anders “ is dan andere kinderen of lichamelijk minder goed presteert dan leeftijd genoten. Juist dingen die het kind helemaal niet wil horen! Het maakt zijn angst op falen groter.

·     Wanneer de angst wordt uitgesproken ( en daar heb je lef voor nodig!), maar de tegenpartij neemt de angst niet serieus.

·     Wanneer je je anders voelt dan de rest.

·    Wanneer je wordt uitgelachen op iets wat voor jou normaal is. 

·     Verlegenheid.

·    Wanneer je niet weet wat je moet zeggen: tijdens uitdaging, of wanneer iets niet lukt.

·        

 

Er zijn natuurlijk tal van oorzaken te benoemen. Dit zijn enkele veel voorkomende oorzaken.

 

Wat zijn uitingen van verborgen angst?

 •        Ontwijken van de angst door:  grapjes te maken, ziek melden, negatief gedrag vergroten ( agressieve reacties).
 •         De  ander af te leiden door te doen dat je iets anders veel interessanter vindt. 
 •         Voorkomen alsof je het allemaal weet of kan.

 •         Door de aandacht op iemand anders te laten vestigen. Iemand dus bewust voor schut zetten. Door dominant gedrag te vertonen. ( leider). De leider deelt namelijk bevelen uit en komt over alsof het alles beheerst. Door de ander te bevelen iets te doen wat je zelf niet durft.

 •        Angst niet willen voelen door zich te storten op de opleiding, werk, sport.
 •        Imiteren  van iemand anders. ( afleiding van je angst, je laat anderen lachen).Mensen die angstig zijn observeren anderen om hun heen op een totaal andere manier dan iemand die geen angst heeft. Het is op zijn hoede en probeert non verbale communicatie te lezen en te verstaan.
 •       De persoon met verborgen angsten kunnen voor de buitenwereld een geweldig persoon zijn, maar binnenshuis moet iedereen zich aan deze persoon aanpassen.  ( buitenshuis optimist en binnenshuis pessimist)
 •        Stemmingswisselingen.
 •        Zeer heftig reageren op kritiek waarbij de kritiek normaal gegeven wordt.
 •        Niet weten wat te doen wanneer op de man af wordt gevraagd of je daarvoor bang bent.
 •       Blozen
 •       Ontwijken van familiebezoeken.
 •       Gespreksonderwerp veranderen.
 •       Steeds eenzamer bestaan. ( wanneer het zich steeds verder terug trekt)
 •       Wanneer iemand de bezorgdheid over het persoon met angst uitspreekt een afwijkend antwoord geven. Gaat prima! Nee hoor hoezo?Angstgevoelens onderdrukken door automutilatie, drugs, drank, roken, stelen, tattoo plaatsen ( spreuken die laten zien wie je bent zonder dat je het hoeft te zeggen, de pijn tijdens het zetten van de tattoo, doet de innerlijke pijn verzachten. 

Faalangst kun je niet geheel verstoppen. Want bij iemand die angstig is, gaat de adrenaline aan het werk. Transpireren, nerveus bewegen, rode wangen en oren, grote pupillen, droge mond. Je kunt dus kinderen helpen zonder dat ze je hebben aangegeven wat er aan de hand is. Hoe je dit kan doen, kan ik je aanleren tijdens workshops.

 •    

 

Wat voelt iemand met angst?

·         Gevoel van weg willen, vluchten.

·         Gevoel van minderwaardigheid.

·         Klamme handen,

·         Hartkloppingen

·         Duizeligheid

·         Extra transpireren,

·         Trillende handen, benen

·         Opgekropte gevoelens die je er uit wil gooien maar je weet dat het ongepast is.

·         Opgebouwde spierkracht. ( je wil slaan of dingen omgooien)

·         Misselijkheid.

·         Gevoel van algehele malaise.

·         Het gevoel: waarom ben ik hier eigenlijk?

·         Het gevoel een last te zijn voor iedereen. ( ik kan beter dood zijn).

·         Angst om iets onder de leden te hebben door lichamelijke klachten die ontstaan om je angstgevoelens te onderdrukken: extreme vermoeidheid. Ondanks deze vermoeidheid niet in slaap kunnen vallen. Of juist diep slapen maar doodmoe wakker worden, spierpijn, hartkloppingen, dan weer warm dan weer koud. Verminderde energie tijdens fietsen. Concentratie problemen. Hoofdpijn, branderige ogen. Minder eetlust, afvallen.

 

Wanneer angstgevoelens te lang onderdrukt worden raakt het lichaam uitgeput. Dit heeft te maken met het stofje adrenaline wat wordt aangemaakt tijdens uitdaging of angst bij levensgevaar. Het stofje zorgt op dat moment voor extra kracht, concentratie en alertheid. Dit is prima in geval van echt levensgevaar: brand, oorlog, ongeluk waarbij bijvoorbeeld je te water raakt met de auto, of iemand moet redden. Of bij persoonlijke uitdaging: tijdens een wedstrijd of je eigen prestaties willen overtreffen.

Adrenaline wordt ook ingezet bij mensen die angst ervaren waarbij zij helemaal niet in de situatie verkeren van levensgevaar of persoonlijke uitdaging. Echter het voelt wel zo! ( dit veroorzaakt in het begin ook dat mensen die angst ervaren zich in het begin zeer goed, zelf overdreven, kunnen concentreren en presteren). Want dit zijn namelijk de bijwerkingen van Adrenaline. Wanneer je adrenaline gebruikt bij echt levensgevaar ( bijna ongeluk of je hebt iemand gered enz) dan ben je nadat de situatie voorbij is, doodmoe. Adrenaline laat je lichaam een energie verbruiken waarbij het lichaam in een kort tijdsbestek een prestatie kan leveren die normaal gezien onmogelijk is. Het is een overlevingsstofje. Dat maakt dat je na een incident waarbij je deze adrenaline verbruikt hebt, zo vermoeid bent. Echter als je Adrenaline de gehele dag gebruikt, ben je je lichaam aan het overvragen. Dat kun je een tijdje volhouden met onderdrukking methodes.

Maar als jij ( dus je verstand) je angst niet gaat oplossen. Als je maar door blijft gaan en de signalen vanuit je lichaam blijft negeren  dan neemt je lichaam als boze tiran het heft in eigen handen.  En dan…. Gaat het mis! Je eigen “ik” heeft geen invloed meer op de lichamelijke reacties. Er ontstaat een paniekaanval.

Uit het niets, hetzelfde alsof je de hik krijgt, overkomt je een paniek gevoel. Je denkt dat je dood gaat, je lichaam wordt door een overdosis aan adrenaline in paraatheid gebracht op het moment dat er geen gevaar dreigt! Je omgeving schrikt van jouw reactie. Deze paniekaanval veroorzaakt paniek bij de omgeving. Menig keer wordt 112 gebeld. Of eindigen deze mensen met spoed bij de huisarts. Het is de hyperventilatie die deze angstgevoelens van dood gaan veroorzaken.

Na de paniekaanval ben je ziek van vermoeidheid. Huilerig, banger dan ooit om het nog een keer te krijgen.

Maar blijf niet afwachten, DOE IETS!

  

ADHD Praktijk Hart van Brabant kan je helpen om angsten onder controle te krijgen, of om er van af te komen. De oplossing ligt vaak dichterbij dan je denkt!