ADHD/ ADD 

 

De afkorting ADHD staat voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandacht - tekort - stoornis met hyperactiviteit.

 

Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met:

 

 • Aandacht en concentratie:
  Zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op één taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden.
 • Hyperactiviteit:
  Ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. De hyperactiviteit vindt voornamelijk plaats in het hoofd. De hersenen vangen teveel prikkels op. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.
 • Impulsiviteit:
  Zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet  bezig met de gevolgen van hun gedrag; de "remfunctie" ontbreekt.
 • Regelfuncties:
  Kinderen met ADHD vinden het moeilijk te plannen en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.

Is AD(H)D alleen maar een last?

  

 

 •  Kinderen met ADHD zijn zeer zorgzaam.
 • Het kind heeft een bijzondere aandacht voor het zien van details. 
 • Muzikaal.
 • Hoog gevoelig, ook wel zesde zintuig genaamd.
 • Gevoel voor humor.
 • Het kind met ADHD kijkt met respect naar de medemens en voelt met de  ander mee.
 • Het kind met ADHD heeft een oplossend vermogen.
 • Het kind met ADHD bezit bijzondere talenten op het gebied van creativiteit, muzikaliteit, omgang met de medemens, sport.

 

Oorzaken van AD(H)D

 

Familiaire aanleg. Wanneer één van de ouder ADHD heeft, heeft het kind > 70% kans om geboren te worden met AD(H)D.

Moleculair: Verstoringen in het dopamine en noradrene systemen in de hersenen. Ondanks de soms tegenstrijdige uitkomsten van studies, tekent zich toch een beeld af van afwijkingen in de functie van de frontaalkwab (dit vormt het voorste gedeelte van onze hersenen). Er is een stoornis in het doorgeven van een signaal van de ene zenuwcel naar de andere. De Dopaminetransporter is belangrijk voor onder andere ons gedrag en de concentratie. Het zorgt ervoor dat wij aangeleerd gedrag bewust gebruiken. Bij een stoornis hierin lijkt de "rem" eraf te zijn. 

 

 • We doen eerst een handeling en denken hierna pas na. Deze persoon voelt alle prikkels om zich heen en kan deze niet negeren. 
 • Hersenscans laten diverse veranderingen in structuur en functie van de hersenen van ADHD-patiënten zien. Hersenscans hebben aangetoond dat hersenen van een persoon met ADHD 3 tot 5% kleiner zijn dan mensen zonder ADHD. Dit heeft geen invloed op de intelligentie van de desbetreffende persoon.
 • Roken en overmatig alcohol gebruik in de zwangerschap.
 • Vroeggeboorte < 34 weken
 • Zuurstof tekort tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling.

 

Fabels over de oorzaak van AD(H)D

 

 • Een kind mag tegenwoordig niet meer druk zijn.
 • Ouders hebben het te druk met hun eigen carrière.
 • Het kind snoept te veel, het komt van de suiker.
 • Het komt van alle kleurstoffen die in onze voeding is verwerkt.
 • Het is een modeverschijnsel.
 • Er is thuis geen structuur en veel stress. (is niet de oorzaak van ADHD maar heeft wel veel invloed!)

Het verschil tussen ADD en ADHD

  

Bij beide gevallen is de drukte en chaos in het hoofd hetzelfde. De uiting hiervan is totaal verschillend.

 

ADD

 

 • Het kind is juist erg rustig.
 • Valt niet (of minder) op in de klas.
 • Offert zich gemakkelijk op voor de ander.
 • Kan in een isolement raken met verminderd zelfbeeld zonder dat de ander het direct in de gaten heeft!
 • Praat liever niet.
 • ADD wordt soms laat gediagnosticeerd omdat het kind intelligent is en ondanks zijn concentratiegebrek toch mee kan komen met de les.

 ADHD

 

 • De drukte in het hoofd  wordt geuit door hyperactiviteit in spraak en beweging.
 • Het kind is een "open boek" en flapt er alles uit wat het ziet en denkt.
 • Maakt regelmatig onbedoeld ongelukje.
 • Minder vriendjes (andere kinderen vinden het impulsieve gedrag eng of gewoon te onrustig).
 • Een kind met ADHD kan plotseling erg boos worden.
 • Valt op in de klas en leidt anderen af zonder dit in de gaten te hebben.  

  

 

 

Wanneer de diagnose gesteld is heeft het kind met AD(H)D al heel wat moeten overwinnen om erbij te kunnen horen.

Bij veel kinderen met AD(H)D ontwikkeld zich: faalangst ,assertiviteitsproblemen, minderwaardigheid gevoelens, nog drukker worden of juist meer afzondering, tegendraads gedrag, slecht slapen, prestaties gaan achteruit, uitstel gedrag en andere oorzaken. 

 

Mijn praktijk is erop gericht dat je leert hand in hand te gaan met jouw ADHD of je kind met ADHD. Zo'n simpel zinnetje maar in deze tijd zo moeilijk om "anders" te zijn, Gedrag problemen zie je lang niet altijd aan de buitenkant. En zelfs als je het wil vertellen dat het bij jou anders gaat, wordt het nog niet gelooft of geaccepteerd. Deze onmacht veroorzaakt wanhoop bij ouders en kinderen maar ook bij leerkrachten en andere betrokkenen. ADHD Praktijk Hart van Brabant helpt iedereen die hierbij ondersteuning behoeft. 

 

 

 

 

 

Verslavingsgevoeligheid

 

Kinderen met ADHD hebben een grotere kans op verslaving. 

Het begint meestal met onschuldige verslavingen die uiteindelijk tot grote zorgen kunnen leiden. 

 • Overmatig snoepen: Kans op diabetes, obesitas, hart en vaat problemen, gebit en mond problemen. 
 • Cola: Kans op diabetes, obesitas, gebit en mond problemen.
 • Gamen: achterblijven van onderwijs, niet behalen van diploma's, minderwaardigheid gevoelens, depressie. 
 • Roken: hart en vaat problemen, longproblemen, verhoogde kans op kanker op latere leeftijd, langere tijdsduur op genezing na ongeluk of ziekte.

 

 • Drugs: ernstig verslaving. grote gevolgen voor de omgeving, studie, lichamelijke verwaarlozing, slecht slapen, verzorging, geldproblemen, neiging naar steeds meer. 
 • Alcoholisme: gaat nooit meer over, grote invloed op omgeving, verlies van controle, studie, geldproblemen, lichamelijke en geestelijke problemen. 

We hopen allemaal dat het onze kinderen bespaard blijft.