Ondersteuning voor basis/ en middelbaar onderwijs en speciaal onderwijs.

 

Wat doe ik voor het onderwijs. 

 

VANAF HEDEN NEEM IK GEEN NIEUW COLLEGE'S  MEER AAN.  DE LOPENDE BEHANDELINGEN WORDEN TOT DE EINDDATUM VOORTGEZET. DE KEUZE IS GEMAAKT VANUIT PERSOONLIJKE OVERWEGINGEN. 

 

 

 

Ik wordt regelmatig gevraagd om aan te sluiten bij een gesprek met een probleem leerling. Hierbij kan ik ondersteunend zijn voor het kind zelf of de ouders. Tevens kan mijn advies gebruikt worden om nieuwe afspraken meer kracht bij te zetten om de succeservaring te vergroten. 

 

College: 

Voor opleidingen: Pabo, Psychologie kunt u me uitnodigen als gastdocent om onderwijs te geven over de oorzaak van het ADD en ADHD gedrag. De college neemt ongeveer 2 uur in beslag. Het is actief, visueel en wordt met veel enthousiasme ontvangen en gegeven. 

 

Workshop voor leerkrachten: 

Tijdens studiedagen wordt ik regelmatig uitgenodigd om een workshop te geven. deze varieert van 45 min tot 1,5 uur. Het is tevens mogelijk om een verdieping/ vervolg workshop te organiseren.  

Het doel van de workshop is: een kijkje in het brein van iemand met ADD of ADHD om het gedrag te begrijpen en gerichter om te kunnen gaan met een leerling met AD(H)D. De workshop is al vele malen vol enthousiasme gevolgd. 

 

Bent u geïnteresseerd? neem dan graag contact op via: adhdpraktijkhartvanbrabant@gmail.com