WELKOM OP DE WEBSITE VAN: ADHD PRAKTIJK HART VAN BRABANT

( Was voorheen ADHD Praktijk Goirle)

 

Kinderen, Gelukkig, Broers En Zussen

 

 

 

ADHD Praktijk Hart van Brabant ondersteunt ieder die met ADHD te maken heeft.

ADHD wordt vaak gecombineerd met onder andere: extreme boosheid, ODD, paniekaanvallen, faalangst, assertiviteitsproblemen, minderwaardigheid gevoelens, onhandelbaar gedrag tijdens de pubertijd, hoog gevoeligheid en andere problemen.  Omdat deze gedragsproblemen net zo goed kunnen voorkomen zonder AD(H)D kan ik voor deze personen ook de helpende hand bieden.

 

De unieke en efficiënte werkwijze die ik heb ontwikkeld is erop gericht de oorzaak van het gedrag van ADHD te leren begrijpen.

Wanneer de diagnose AD(H)D gesteld is er soms hulp nodig. Mijn praktijk bied je hulp bij onder andere: 

 • Het aanleren van gewenst gedrag ( aanpassen) 
 • Educatie 
 • Ondersteuning bij executieve functies zoals:  timemanagement, plannen, organiseren, beheersing, motivatie enz.
 • De opvoeding.
 • Aandacht verdeling tussen het kind met ADHD en de andere uit het gezin
 • Machteloosheid.
 • Omgaan met  negatieve kritiek die mensen ongevraagd uiten over jouw kind met ADHD.
 • Opvoedingsadviezen wanneer 1 of beide ouders ook ADHD hebben.
 • Extreme emoties zoals boosheid, paniek, faalangst, minderwaardigheid gevoelens
 • Hoog gevoeligheid
 • scholing voor studenten
 • scholing voor leerkrachten, speciaal onderwijs, middelbaar onderwijs
 • gedragsproblemen tijdens de pubertijd

ADHD  Praktijk Hart van Brabant bevindt zich in het gebouw van Kizoom. 

Kizoom  staat voor onderwijszorg team. Zij ondersteunen kinderen en jeugdigen en hun verzorgers/ ouders die kampen met gedragsproblemen.  Bij Kizoom worden kinderen ondersteunt tot hun 18e levensjaar. Mijn praktijk bied hulp voor kinderen binnen Kizoom maar ook voor volwassenen en mensen buiten de regio. 

 

 Hoe meld je je aan bij mijn praktijk? 

 

Wanneer er zorgen zijn om je kind met ADHD wegens gedragsproblemen en je hulp nodig hebt in de vorm van coaching of het stellen van een diagnose ( onderzoek), bezoek je eerst de huisarts. Als de huisarts je hulpvraag gegrond vindt krijg je een verwijzing. Met de verwijzing van de huisarts ga je naar de gemeente en geef je aan dat, wanneer je bij mijn praktijk wilt komen, dat jullie je kind bij Kizoom willen laten behandelen en/ of onderzoeken. ( Kizoom heeft mijn praktijk als onderaannemer toegevoegd aan hun instelling. Mijn praktijk is gevestigd in het pand van Kizoom). 

 

Wanneer deze verwijzing door de gemeente wordt goedgekeurd wordt er een aanvraag gedaan bij Kizoom. ( hieronder valt mijn ADHD praktijk). Wanneer de aanvraag bij Kizoom binnen is en wordt goed gekeurd, wordt er een beschikking afgegeven. De beschikking wordt nu beoordeeld door de coördinator bij Kizoom. De Coördinator bepaald de ernst van de hulpvraag. Wanneer deze bekend is, krijgt de beschikking een andere naam namelijk: het arrangement.  Het arrangement varieert van gering ( 10 consulten), middelmatig (15 consulten) tot groot (22 consulten).  Hieronder valt ook voor de ouders extra opvoeding ondersteuning. Het arrangement wordt in sommige gevallen verdeeld worden over 2 hulpverleners. Bijvoorbeeld dat het kind speltherapie krijgt en ouders bij mij komen voor opvoeding advies. 

Wanneer er een intake gesprek heeft plaatsgevonden en de grootte van het arrangement bekend is, kunnen de afspraken worden ingepland. Alle vergoedingen van kinderen tot 18 jaar vallen onder de gemeente en vallen niet meer onder de zorgverzekeraar. Boven de 18 is dat niet meer het geval. 

 

Mijn praktijk is ook bestemd voor mensen binnen en buiten Kizoom. Volwassenen of mensen buiten de regio kunnen mij bereiken via de contactgegevens die op deze website vermeld staan. Er wordt dan niet gewerkt met een arrangement. Bij personen boven de 18 jaar kan de behandeling niet altijd worden vergoed. Dit is alleen mogelijk wanneer er een PGB is of vanuit onderaannemer schap. ( wanneer je hulp krijgt bij een instantie en deze instantie geeft toestemming om een gedeelte van de behandeling bij mij onder te brengen, wordt de behandeling vergoed vanuit deze hoofdbehandelaar) 

 

Deze website bied je een kijkje in mijn werkwijze, het doel, behandelingswijze en methodieken van mijn praktijk. Tevens schaft het extra informatie over de collega's en workshops die ik geef. 

 

 

Hannelore Camps