Wie kan zich aanmelden bij de praktijk: 

 

 Kersenbloesem, Bloem, Plantaardige

 

 • Kinderen waarbij ADHD of ADD gediagnosticeerd is.
 • Personen die een gedrag vertonen wat lijkt op ADHD maar geen onderzoek willen naar een officiële diagnose.
 • Kinderen die AD(H)D eigen willen leren maken.
 • Volwassenen met ADD of ADHD.
 • Kinderen die een ADHD gedrag vertonen maar het gedrag anders wordt veroorzaakt dan ADHD.

U kunt contact met mij opnemen wanneer: 

 • Uw kind last ervaart van de reactie van anderen op zijn gedrag.
 • Uw kind  teveel last ervaart door de ongemakken die ADHD met zich mee kan brengen zoals een korte concentratieboog, onzeker voelen, drukte in het hoofd, anders...
 • Kinderen met faalangst zonder AD(H)D.
 • Ouders/ verzorgers en andere gezinsleden  om hun kind of broer/zus beter te leren begrijpen met als doel hand in hand te gaan met ADHD. 
 • Voorlichting voor leerkrachten op basis, middelbaar en speciaal onderwijs.
 • Kinderen op basis en middelbaar onderwijs die baat hebben om in groepsverband te praten over AD(H)D. Tevens bied ik oplossingen aan om het kind met AD(H)D op een andere wijze te leren aanpassen aan de schooleisen die van het kind met AD(H)D verwacht worden.
 • Jongvolwassenen ( 18 jaar en ouder) waarbij ADHD of ADD als belemmering wordt gezien tijdens stage, relatie, nieuwe leefomgeving.
 • Ouders die n.a.v. de diagnose van hun kind de kenmerken van AD(H)D ook bij zichzelf herkennen.
 • Ouder(s)/ verzorger met AD(H)D die problemen ondervinden met de opvoeding van hun eigen kind(eren) met AD(H(D.

 Wanneer u onderzoek wil laten doen naar het gedrag van uw kind kan dit bij verschillende instellingen. Ik zelf stel geen diagnose. 

 

NIEUW!!: NIEUW!!  NIEUW!!

Lang niet iedereen met ADHD of ADD gaat naar een huisarts om zijn bezorgdheden of zorgvragen te bespreken. Een behandeling kan vaak alleen met een verwijzing en dat is lang niet altijd nodig. Er zijn veel meer mensen die onder deze categorie behoren dan diegene die echt een behandeling nodig heeft.  Wanneer je met je gezin meer wil weten over ADHD of ADD, wanneer je meer voor jezelf wil weten, of dat ik je kan helpen datgene te verwoorden wat je de ander wil vertellen over jezelf, vind je het leuk om een avondje te organiseren met ouders voor voorlichting of persoonlijke vragen over ADD of ADHD m.b.t opvoeding of omdat jullie zelf ADD of ADHD hebben of vermoeden?  Het kan bij mij in de praktijk of bij je thuis. 

Het tarief voor een afspraak is afhankelijk van het verzoek. Het wordt niet vergoed maar het kan zomaar zijn dat je in 1 of 2 uurtjes al je vragen zijn beantwoord. Het kan grote problemen voorkomen. Echt waar. Extra kennis over de oorzaak is de sleutel naar geluk!