Wie kan zich aanmelden bij de praktijk: 

 

 Kersenbloesem, Bloem, Plantaardige

 

 • Kinderen waarbij ADHD of ADD gediagnosticeerd is.
 • Kinderen die AD(H)D eigen willen leren maken.
 • Volwassenen met ADD of ADHD.
 • Kinderen die een ADHD gedrag vertonen maar het gedrag anders wordt veroorzaakt dan ADHD.

U kunt contact met mij opnemen wanneer: 

 • Uw kind last ervaart van de reactie van anderen op zijn gedrag.
 • Uw kind  teveel last ervaart door de ongemakken die ADHD met zich mee kan brengen zoals een korte concentratieboog, onzeker voelen, drukte in het hoofd, anders...
 • Kinderen met faalangst zonder AD(H)D.
 • Ouders/ verzorgers en andere gezinsleden  om hun kind of broer/zus beter te leren begrijpen met als doel hand in hand te gaan met ADHD.
 • Voorlichting voor leerkrachten op basis, middelbaar en speciaal onderwijs.
 • Kinderen op basis en middelbaar onderwijs die baat hebben om in groepsverband te praten over AD(H)D. Tevens bied ik oplossingen aan om het kind met AD(H)D op een andere wijze te leren aanpassen aan de schooleisen die van het kind met AD(H)D verwacht worden.
 • Jongvolwassenen ( 18 jaar en ouder) waarbij ADHD of ADD als belemmering wordt gezien tijdens stage, relatie, nieuwe leefomgeving.
 • Ouders die n.a.v. de diagnose van hun kind de kenmerken van AD(H)D ook bij zichzelf herkennen.
 • Ouder(s)/ verzorger met AD(H)D die problemen ondervinden met de opvoeding van hun eigen kind(eren) met AD(H(D.

 Wanneer u onderzoek wil laten doen naar het gedrag van uw kind kan dit bij verschillende instellingen. Ik zelf stel geen diagnose. De instelling waarbinnen ik werkzaam ben kan u wel deze zorg bieden. Wanneer er naast het onderzoek extra ondersteuning nodig is, is er de mogelijkheid  dat u naar mijn praktijk wordt door verwezen.